hits

AKUTT PSYKIATRISK HJELP? TREKK ET LODD!
Her i Norge betaler vi skatt. Vi har rett til utdanning, og skjer det oss noe, hører vi til et system som skal hjelpe oss raskt. Blir du ufør, har man NAV å støtte seg på. Brekker du et ben, får du fikset benet. Blir du alvorlig fysisk syk, har du rett til hjelp. Blir du psykisk syk, så har du også rett til hjelp.

Men. Det fungerer ikke optimalt. Etter min mening fungerer det ikke i det hele tatt. Og om det funker så inneholder det så store feil og mangler at det like gjerne kunne vært lagt ned. 

Vi har ikke et godt nok psykisk helsevern i Norge, og vi er et sabla rikt land! 

Det er helt klart ulike ressurser i ulike kommuner, men den forskjellen burde ikke være så stor som den er. La oss ta en titt på innsiden av et akutt tilfelle hvor jeg prøvde å skaffe hjelp til en annen som prøvde å skaffe hjelp selv først;

Jeg ringte først akutt psykiatrisk avdeling ved det aktuelle sykehuset, hvor vedkommende hører til. De kunne ikke hjelpe med noe som helst da de kun tar imot pasienter som er henvist av en lege. Jeg fikk da et telefonnummer til akutteamet ved DPS i vedkommendes distrikt, og de kunne fortelle meg at de ikke kunne gjøre noe da kontoret stengte kl 15.00, og vedkommende bodde dessuten litt for langt unna til at de ville kjøre dit og hente. 

Dette er det ene tilbudet som finnes, en gruppe som skal kunne rykke ut i akutt krise, også kan de ikke hjelpe? Unnskyld meg, men det er da ikke holdbart? 

Så spør jeg personen jeg snakker med; javel, så det du da forteller meg er at man ikke kan bli syk og ha behov for akutt hjelp etter kl 15.00? Joda, det er bare det at da er det legevakten i den aktuelle kommunen som videre har ansvaret. Man må da selv komme seg dit på egenhånd, uansett hva man er i stand til.

Så forklarer jeg at vedkommende ikke er i stand til å komme seg noe sted, og allerede er nektet hjelp av 113. Ambulansepersonellet har da også truet med å ringe politiet hvis ikke vedkommende tok seg sammen, og da vedkommende ble oppfordret til å sette seg på en buss til en legevakt alene og ikke selv hadde penger, fikk vedkommende klar beskjed om at det bare var å gå til en nabo og låne penger. Dette er da også en person som lider av angst og autisme. Videre får jeg da beskjed om at de skal drøfte situasjonen seg i mellom, og ringer meg tilbake om en liten stund. 

Så ringer de tilbake etter 15 min, og forteller meg at de har funnet en løsning; Vedkommende får tilbud om hjelp på mandag.

På MANDAG? Personen trenger hjelp NÅ!

Personen jeg snakker med beklager seg, og sier seg enig at det er et for dårlig tilbud. Så får jeg beskjed om å ringe til legevakten vedkommende hører til. 

Jeg ringer så til den aktuelle legevakten og gir dem beskjed om at det er dukket opp en person som har mulighet til å hjelpe vedkommende dit. Det er bare et problem. Legevakten åpner ikke før kl. 18.00, og kl. er bare 14.25. Jeg forklarer at dette ikke kan vente lenger, men siden de ikke åpner dørene før da, får jeg beskjed om å ringe legesenteret i kommunen. Så blir jeg satt over i en fei og forklarer situasjonen.

Så får jeg beskjed om at det finnes en ledig "akuttime" kl. 17.40. 

Da er vi jo nesten like langt, forklarer jeg. Akuttime 20 minutter før man like gjerne kan dra til legevakten som åpner 18.00? Videre går jeg fra å snakke med en i resepsjonen, til en lege. Jeg snakker med legen og forklarer at dette ikke kan vente i enda et par timer. Legen forstår, og prøver å finne en løsning. Jeg får beskjed om at jeg skal bli ringt opp igjen, da legen prøver å overtale akutt psykiatrisk avdeling ved sykehuset til å ta vedkommende imot uten å ha blitt vurdert av en ved legesenteret først. Det går altså ikke, enda vedkommende har vært der før, og de er kjent med vedkommendes situasjon. 

Etter en lang samtale med samme lege, blir vi enige om at en kort visitt innom, så man har formaliteten i orden, er på sin plass. Dette må da bare prioriteres, sier jeg. Legen er enig.

Vedkommende blir så kjørt til akutt psykiatrisk avdeling, men som vanlig er det jo ventetid. 1,5 timer skal det gå, før vedkommende får tilsyn av psykiatrisk personell. Det har da totalt gått 7 timer fra det ble ropt om hjelp, til hjelpen kom.

Det som gjør dette ennå mer alarmerende, er nettopp det at vedkommende er alvorlig psykisk syk, meget ustabil og har vært i systemet lenge. Dette er ikke et førstegangstilfelle, snarere nok et rop om hjelp.

Jeg blir ikke lenger lei meg, bare sint. Sint for at vi ikke har et godt nok helsevern når det kommer til mental helse. Sint for at ingen kommer og hjelper, sint for at det skal gå 7 timer! 

Og aller mest er jeg dypt sjokkert og rasende over at en person som allerede ligger nede og bruker sine siste krefter på å rope om hjelp, IKKE får hjelp! 

Da mister jeg troen på menneskeheten, et godt samfunn, og et rikt land. Og dette er bare en av veldig, veldig mange andre tilfeller. Og bare en av alle de andre der ute som ikke får den hjelpen de trenger.

Da er det vanskelig å stå på sidelinjen å innse at det egentlig ikke finnes et fungerende psykisk helsevern i Norge, og at hjelpen helst kommer når det er for sent. Når skaden allerede er skjedd, og det ikke alltid finnes en vei tilbake.

N.

 

5 kommentarer

Solfrid Verheul

14.07.2017 kl.21:49

Dette er veldig trist å lese. Jeg kan virkelig forstå at du er sint. Jeg kan bare forestille meg for en fortvilet situasjon du og din venn har vært i. Det skal ikke være slik i verdens rikeste land. Godt at du belyser dette problemet. Håper det går bedre med vennen din nå og at han/ hun har fått den hjelpen som trengs. Ønsker deg en god dag♡

#reasonswhy

14.07.2017 kl.22:34

Solfrid Verheul: Tusen takk :-)

Linn

15.07.2017 kl.01:50

"Verdens beSte land"

15.07.2017 kl.09:09

Skriver under på oppropet ditt!!!!

#reasonswhy

15.07.2017 kl.12:27

Anonym: Bra!

Skriv en ny kommentar

#reasonswhy

#reasonswhy

26, Oslo

En ærlig dagbok hvor jeg deler tanker rundt depresjon og angst.

Kategorier

Arkiv